CZ/EN

Organizační pokyny

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pořadatel veletrhu: Agentura M-S-P, s.r.o., Hornopočernická 13, 197 00 Praha

Název akce: Escape6 Prague Car Festival

Místo konání: PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9

Web: www.praguecarfestival.cz

 

Termín konání:

1.-2. 9. 2018 (sobota, neděle)

 

Otevírací doba:

1. září - 10:00 až 18:00 hodin

2. září - 10:00 až 16:00 hodin

 

KONTAKTY

Ředitel veletrhu: Martin Apeltauer, +420 608 320 336, m.apeltauer@m-s-p.cz

Manažerka veletrhu: Irena Růžičková, +420 777 320 335, ruzickova@praguecarfestival.cz

 

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv nejasností.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVY

Registrace vystavovatelů a instalace expozic

31. srpna 2018 - 8:00-20:00 hodin

 

Konání výstavy pro vystavovatele (otevírací doba pro návštěvníky)

1. září 2018 - 9:00-19:00 hodin (10:00-18:00 hodin)

2. září 2018 - 9:00-17:00 hodin (10:00-16:00 hodin)

 

Deinstalace výstavy

2. září 2018 - 16:00-20:00 hodin

 

REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ

Registrace vystavovatelů a instalace expozic probíhá 31. srpna 2018 - 8:00-20:00 hodin v kanceláři organizátora na výstavišti PVA EXPO PRAHA, kterou najdete ve Vstupní hale 1.

 

V případě, že budete mít v pořádku veškeré platby, při registraci obdržíte:

1/ Vystavovatelské průkazy platné po dobu veletrhu v počtu dle velikosti objednané plochy a případné další průkazy doobjednané přes www.exposervices.cz

2/ Vjezdové karty pro výstavní exponáty, které umožní vjet vystavovaným vozem/vozy dovnitř hal.

3/ Objednané parkovací karty.

 

INSTALACE EXPOZIC

Vjezdy a vstupy do areálu jsou povoleny až po řádné registraci.

Montáž vlastních realizací stánků může probíhat po celý den 31. srpna 2018 od 8:00 do 20:00 hodin.

K návozu exponátů používejte návozové vjezdy.

Ve 20:00 hod je třeba dokončit montáž vlastních realizací stánků, poté bude areál uzavřen, aby mohl být proveden závěrečný úklid.

Výstavní stánky objednané u organizátora akce budou připraveny pro převzetí vystavovatelem v pátek 31. srpna po 12 hodině.

 

DEINSTALACE EXPOZIC

2. září 2018 - 16:00-20:00 hodin

Při nedodržení stanoveného termínu vám bude přeúčtována částka stanovená pronajímatelem. Pokud na podlaze zůstanou stopy po lepící pásce či jiné těžce odstranitelné stopy, budou vám náklady na jejich odstranění fakturovány.

Upozornění: Při likvidaci stánků dochází k nepřehledné situaci, proto je ve vašem zájmu si majetek volně ležící střežit a všechny exponáty a drahá zařízení odvézt bezprostředně po skončení akce.

 

PLATBY FAKTUR, DODATEČNÉ OBJEDNÁVKY

Jelikož naše záznamy o provedených platbách nemusí být úplné, prosíme, přineste s sebou kopie dokladů (výpis z účtu, nikoli příkaz k úhradě) o jejich uhrazení. V případě, že faktura nebyla zaplacena, je vystavovatel povinen fakturu uhradit v hotovosti. V opačném případě mu nebude umožněna realizace stánku. Všechny objednané služby vyfakturované předem musí být uhrazeny v termínu splatnosti před začátkem montáže.

Dodatečné objednávky realizované přímo na výstavišti budou hrazeny v hotovosti v kanceláři organizátora, v případě služeb s příslušnou přirážkou dle sazebníku PVA EXPO PRAHA (+50 %). Pojištění exponátů si v případě zájmu zařizují vystavující. V rámci konání veletrhu nebude na místě možnost připojištění.

 

 

VJEZDY A VSTUPY DO VÝSTAVNÍCH PROSTOR

a) příprava veletrhu

Vjezdy a vstupy do areálu jsou povoleny až po řádné registraci.

Dodržujte prosím pokyny místní pořádkové služby při vykládání a parkování vozů. Do haly se smí vjet pouze s řádně označenými exponáty (výstavní automobily) nebo s vozy, která vezou exponát. Pro vykládku běžného materiálu a zboží jsou určena parkoviště podél výstavních hal.

 

b) vlastní akce

Vjezdy do areálu a parkování na parkovišti pro vystavovatele je možné pouze na základě zakoupené parkovací karty. Volný vstup do areálu je povolen pouze na základě předložení vystavovatelských průkazů.

 

PARKOVACÍ KARTY

Parkovací karty objednávejte předem do termínu uzávěrky 17.8.2018 na www.exposervices.cz.

K vyzvednutí budou při registraci vystavovatelů v kanceláři organizátora v areálu PVA EXPO PRAHA. Cena za 1 parkovací kartu (1 parkovací místo pro osobní vozidlo) pro denní parkování po oba výstavní dny je 500 Kč bez DPH.

Karta umožňuje majiteli parkování osobního vozidla na vyhrazených místech uvnitř výstavního areálu, v době od 8 do 19 hodin. Karta je platná po oba dny konání akce. Výjimku tvoří pouze valníky na exponáty, pro které je vyhrazeno speciální parkoviště. Jeho umístění získáte na vyžádání při registraci.

 

Upozornění: Noční parkování v areálu výstaviště není povoleno, pod pokutou 2000 Kč. V případě parkování vozů v areálu výstaviště bez platné parkovací karty bude fakturován poplatek 2000 Kč/1 vozidlo.

Žádáme o respektování dopravního značení v areálu, pokynů pracovníků dopravní, pořadatelské a bezpečnostní služby, Policie ČR. Vozidla, jejichž řidiči neuposlechnou pokynů, a která zapříčiní neprůjezdnost, budou na jejich náklady odtažena.

 

VSTUPNÉ

Vstupné na akci je možné zakoupit za zvýhodněné ceny v předprodeji.

 

Ceny vstupného zakoupeného přímo na akci:

Celodenní vstupenka pro dospělé - 250 Kč

Vstupné pro studenty a děti nad 120 cm - 150 Kč

Děti do 120 cm zdarma

Rodinné vstupné – zvýhodněné balíčky

Zpravodajové Zelené vlny zdarma.

Novináři a ostatní media zdarma nebo se slevou dle těchto podmínek.

 

TECHNICKO-PROVOZNÍ PODMÍNKY

Při výstavbě expozic a v průběhu akce jsou vystavovatelé povinni dodržovat technicko-provozní podmínky.

 

ODPADY

Kontejnery na odpad, které jsou umístěny u výstavních hal, jsou určeny pouze pro běžný odpad! Objemný odpad (koberce, velké krabice od strojů, dřevotřískové desky, apod.) jsou vystavovatelé (event. firmy stavící stánky) povinni odvézt na vlastní náklady.

 

OSTATNÍ

Vzhledem k charakteru akce, na které se nacházejí i děti, je zakázáno v případě aktivit typu bodypainting malování na tělo bez zakrytí dámského těla např. spodním dílem plavek.

 

DALŠÍ SLUŽBY

Ochrana majetku

Po uzavření prostor, denně po 19 hod. (v době konání výstavy), resp. po 22 hod. (v době montáže a demontáže), je hala chráněna bezpečnostní službou. Organizátor neručí za škody zaviněné třetí osobou v době konání veletrhu, jeho montáže a demontáže, proto doporučujeme vystavovatelům zajistit ochranu svého majetku běžnými prostředky a pojistnou smlouvou.

Ve všech prostorách je možné objednat individuální ostrahu stánku v nočních hodinách. Ostraha stánku je individuálně řešená služba.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte nejpozději do 17.8.2018 e-mailem na office@praguecarfestival.cz.

 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotní služba bude v provozu po celou dobu akce v areálu PVA EXPO PRAHA.

 

MANIPULAČNÍ A SPEDIČNÍ SLUŽBY

CENTRUMSPED, s.r.o

Mobil: +420 602 501 381

E-mail: vesela@centrumsped.cz

 

DOPRAVA NA VÝSTAVIŠTĚ

Metrem na stanici „Letňany“ (trasa C červená), dále pěšky cca 5 min. dle navigačních tabulí.

Pro dopravu do PVA EXPO PRAHA slouží i pravidelné linky MHD do autobusové stanice - Výstaviště Letňany, popř. Letňany (metro C).

 

Autobusy MHD

● Bus 110 - Třeboradice - Dolní Počernice

● Bus 140 - Palmovka - Čakovice

● Bus 158 - Miškovice - Českomoravská

● Bus 186 - Nádraží Holešovice - Černý Most

● Bus 195 - Sídliště Čakovice - Jesenická

● Bus 269 - Čakovice - Nádraží Uhříněves

 

Noční autobusy

● Bus 511 - Čakovice - Nádraží Hostivař

● Bus 513 - Palmovka - Vinoř

● Bus 603 - Palmovka - Brandýs n. L. - Stará Boleslav., aut. st.

 

Doporučené trasy pro příjezd automobilem

GPS: Loc: 50°7‘41.662“N, 14°30‘51.679“E

 

Ústí nad Labem --> Teplice, Česká Lípa, Mělník Dálnice D8, odbočka Letňany (Brno, Plzeň), na Pražský okruh a přímo k mimoúrovňové křižovatce u PVA

 

Mladá Boleslav --> Liberec, Turnov Silnicí E65 směr Praha, dále směr Teplice až na mimoúrovňovou křižovatku u PVA

 

Hradec Králové --> Dálnicí D11, vpravo na Černý most, odtud stejně jako od Mladé Boleslavi a Liberce směr Teplice

 

Kolín --> Silnicí č. 12 na křižovatku ulic Českobrodská a Průmyslová (Kyje), odbočit vpravo a po Pražském okruhu až k areálu PVA

 

Kutná Hora --> Říčany Silnicí č. 2 do Štěrbohol, dále směr Teplice po Pražském okruhu až k mimoúrovňové křižovatce u PVA

 

Brno --> České Budějovice Dálnicí D1 na hranici Prahy, odbočit směr Teplice – Ostatní tranzit po Pražském okruhu až k mimoúrovňové křižovatce u PVA

 

Strakonice --> Příbram Silnicí č. 4, přes Barrandovský most na Pražský okruh a stále směr Teplice až na mimoúrovňovou křižovatku u PVA

 

Plzeň --> Dálnicí D5, odbočit před Zličínem na Brno, Teplice, pokračovat po Pražském okruhu směr Teplice až k mimoúrovňové křižovatce u PVA

 

Karlovy Vary --> Silnicí E48 na Pražský okruh směr Brno, Teplice, Ostatní tranzit, dále směr Teplice přímo k PVA

 

Chomutov --> Louny Silnicí č. 7 pokračovat na Pražský okruh přes Barrandovský most směr Teplice přímo k PVA

 

 

Potřebujete více informací o výstavě? Kontaktujte nás.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.